VESTI


Najnovija dešavanja

VESTI


NOVA AKREDITACIJA LABORATORIJE
22.10.2018.

Kao i prethodnih godina, i ove smo ažurirali metode EMC i RF ispitivanja po najnovijim izdanjima SRPS i EN standarda.

Sve metode akreditovanih ispitivanja možete naći u NOVOM OBIMU AKREDITACIJE.

Takođe, areditacija naše ispitne laboratorije je obnovljena za naredni period od strane Akreditacionog tela Srbije.

Pogledajte NOVI SERTIFIKAT O AKREDITACIJI.