VESTI


Najnovija dešavanja

VESTI


Proširenje obima akreditacije!
23.10.2018.

Idvorski laboratorije su proširile svoj obim akreditacije sa radio ispitivanjima SRD opreme (Short Range), a više standarda za EMC/RF ispitivanja je ažrirano novim SRPS / EN izdanjima. Detalje možete pogledati u NOVOM OBIMU AKREDITACIJE.