VESTI


Najnovija dešavanja

VESTI


Sertifikaciono telo Idvorski laboratorije
26.10.2018.

Završen postupak akreditacije Sertifikacionog tela!

Naše nove usluge uključuju sertifikaciju proizvoda prema srpskim pravilnicima za EMC (Elektromagnetsku kompatibilnost) i RiTT (radio telekomunikacionu opremu).

Na ovim linkovima možete pogledati Sertifikat o akreditaciji i Obim akreditacije Sertifikacionog tela Idvorski laboratorije.