VESTI


Najnovija dešavanja

VESTI


Imenovanje za EMC
27.10.2018.

Završen postupak akreditacije Sertifikacionog tela!

Nova usluga - ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Imenovani smo od 23.05.2018. godine rešenjem nadležnog Ministarstva privrede kao Telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda za SVU opremu obuhvaćenu Pravilnikom o EMC i možemo izdavati Potvrde o usaglašenosti za prodaju uvoznih elektronskih proizvoda na tržištu Srbije kao i Sertifikate o pregledu tipa za domaće proizvode.