O NAMA


Idvorski osoblje

OSOBLJE LABORATORIJE | IDVORSKI


Direktor

Saša Jorgovanović
dipl.inž. elektrotehnike

Telefon: +381 62 800 10 72
E-mail: sasa.jorgovanovic@idvorsky.com 

Vodeći inženjer laboratorije

Andrijana Lazić
master inženjer elektrotehnike i računarstva

E-mail: andrijana.lazic@idvorsky.com 

Inženjer laboratorije

Milivoje Miletić
master inženjer elektrotehnike i računarstva

E-mail: milivoje.miletic@idvorsky.com 

Inženjer laboratorije

Marko Radić
master inženjer elektrotehnike i računarstva

Telefon: +381 64 612 98 86
E-mail: marko.radic@idvorsky.com 

dr Antonije Đorđević
redovni profesor

E-mail: edjordja@etf.rs 

dr Dragan Olćan
vanredni profesor

E-mail: olcan@etf.rs