O EMC

O EMC

O elektromagnetskoj kompatibilnosti

O EMC

Kao i prethodnih godina, i ove smo ažurirali metode EMC i RF ispitivanja po najnovijim izdanjima SRPS i EN standarda.

Sve metode akreditovanih ispitivanja možete naći u NOVOM OBIMU AKREDITACIJE.

Takođe, areditacija naše ispitne laboratorije je obnovljena za naredni period od strane Akreditacionog tela Srbije.

Pogledajte NOVI SERTIFIKAT O AKREDITACIJI.

221

Idvorsky.com © 2013-2015 Sva prava zadržana: Idvorski laboratorije d.o.o., Volgina 15, 11060 Beograd, telefon: 011 67 76 329. Izrada sajta Lazacom