O EMC

O EMC

O elektromagnetskoj kompatibilnosti

O EMC

Idvorski laboratorije doo Beograd su imenovane od strane nadležnog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za izdavanje potvrda i izjava o usaglašenosti za uvoz i stavljanje na tržište radio telekomunikacione opreme, u skladu sa PRAVILNIKOM O RADIO OPREMI I TELEKOMUNIKACIONOJ TERMINALNOJ OPREMI („Sl. glasnik RS“, br. 11/2012). Od danas smo u mogućnosti da izdajemo zvanične isprave za radio opremu i druge elektronske/električne uređaje koje imaju dodatnu radio-bežičnu funkcionalnost u nelicenciranom ISM opsegu, SRD i IT opremu.

Više detalja na strani: Radio i TT oprema - ocenjivanje usaglašenosti.

241

Idvorsky.com © 2013-2015 Sva prava zadržana: Idvorski laboratorije d.o.o., Volgina 15, 11060 Beograd, telefon: 011 67 76 329. Izrada sajta Lazacom