O EMC

O EMC

O elektromagnetskoj kompatibilnosti

O EMC

Završen postupak akreditacije Sertifikacionog tela!

Naše nove usluge uključuju sertifikaciju proizvoda prema srpskim pravilnicima za EMC (Elektromagnetsku kompatibilnost) i RiTT (radio telekomunikacionu opremu).

Na ovim linkovima možete pogledati Sertifikat o akreditaciji i Obim akreditacije Sertifikacionog tela Idvorski laboratorije.

261

Idvorsky.com © 2013-2015 Sva prava zadržana: Idvorski laboratorije d.o.o., Volgina 15, 11060 Beograd, telefon: 011 67 76 329. Izrada sajta Lazacom