O EMC

O EMC

O elektromagnetskoj kompatibilnosti

O EMC

Završen postupak akreditacije Sertifikacionog tela!

Nova usluga - ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Imenovani smo od 23.05.2018. godine rešenjem nadležnog Ministarstva privrede kao Telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda za SVU opremu obuhvaćenu Pravilnikom o EMC i možemo izdavati Potvrde o usaglašenosti za prodaju uvoznih elektronskih proizvoda na tržištu Srbije kao i Sertifikate o pregledu tipa za domaće proizvode.

271

Idvorsky.com © 2013-2015 Sva prava zadržana: Idvorski laboratorije d.o.o., Volgina 15, 11060 Beograd, telefon: 011 67 76 329. Izrada sajta Lazacom