O NAMA

O NAMA

Idvorski laboratorije

O nama

Idvorski Laboratorije oformljene su kao rezultat projekta EMC Serbia, koji je finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa Regionalni socio-ekonomski razvojni program II(RSDP II). Ugovor o realizaciji je sklopljen između Evropske komisije i Instituta „Mihajlo Pupin“, kao vodećeg partnera na projektu. Ukupna vrednost projekta je 1.011.783 € ,od čega će 89%, odnosno 908.679 €, biti finansirano od strane Evropske komisije. Realizacija projekta je počela 17. Februara 2011. godine.

Pored Instituta „Mihajlo Pupin“, kao partneri na projektu javljaju se i sledeće organizacije: IKT Mreža strukovni klaster, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu i Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Pored formiranja laboratorije za testiranje elektromagnetske kompatibilnosti - danas Idvorski Laboratorije, jedan od globalnih ciljeva projekta bio je i poboljšanje konkurentnosti IKT industrije (informaciono - komunikacione tehnologije) u Srbiji. Za nešto više od dve godine oformnjena je moderna laboratorija, merna oprema je podešena, a osoblje je obučeno od strane svetski poznatih i domaćih EMC eksperata:

prof. dr Antonije Đorđević, Elektrotehnički Fakultet Univerziteta u Beogradu,
prof. dr Dragan Olćan, Elektrotehnički Fakultet Univerziteta u Beogradu,
John Davies, EMC Goggles UK,
Tim Williams, ELMAC Services UK,
Phil Carter, UKAS lead accessor,
Hans Regtop, Philips EMC lab, Holandija,
Fink Reinhard, Teseq Berlin, Nemačka.

Idvorski Laboratorije su od 25. februara 2014. godine akreditovana laboratorija za ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti.

Idvorsky.com © 2013-2015 Sva prava zadržana: Idvorski laboratorije d.o.o., Volgina 15, 11060 Beograd, telefon: 011 67 76 329. Izrada sajta Lazacom