O NAMA

O NAMA

Idvorski laboratorije

O nama

ETF i IEEE u poseti Idvorski laboratorijama

Studenti Elektrotehničnog fakultata Univeziteta u Beogradu koji prate predmet Elektromagnetska kompatibilnost i članovi IEEE EMC Chapter Serbia & Montenegro sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu posetili su Idvorski laboratorije 29. maja 2023. godine.

Osoblje laboratorije je demonstriralo neka od EMC ispitivanja: merenje RF emisije u senianehoičnoj komori, ispitivanje imunosti na brze tranzijente (EFT/B) prema IEC 61000-4-4 i na elektrostatičko pražnjenje (ESD) prema IEC 61000-4-2 na stvarnim uzorcima proizvoda.

Kroz diskusiju sa studentima, akademik dr Antonije Đorđević i prof. dr Dragan Olćan pomogli su u povezivanju gradiva sa predavanja i vežbi i praktičnih postavki u laboratoriji. Studenti su upoznati sa mogućnošću da svoje diplomske radove ili prakse urade u Idvorski laboratorijama.

Studenti1

Studenti2

Pogledajte vest i na IEEE EMC Chapter.

Idvorsky.com © 2013-2015 Sva prava zadržana: Idvorski laboratorije d.o.o., Volgina 15, 11060 Beograd, telefon: 011 67 76 329. Izrada sajta Lazacom